Digitaal APK boek

geplaatst door: op: 18 apr 2013, 22:20 uur

De RDW is bezig op termijn het bekende fysieke Handboek APK  I en II  te vervangen door een digitale vorm. Voorlopig zal het huidige boek nog wel een aantal jaren blijven bestaan maar in een toekomstige digitale versie kan de RDW veel sneller reageren om wijzigingen, aanvullingen en/of drukfouten in de Regelgeving te verwerken.

Uit diverse onderzoeken is regelmatig gebleken dat het huidige Handboek APK voor veel KM\’s soms moeilijk leesbaar is vanwege de vele juridische teksten, aanvullende eisen en omschrijvingen. Met de digitalisering van het boek zijn er ook  tal van nieuwe mogelijkheden om met een simpele muisklik in een vervolgscherm te komen waarin bepaalde keuringsaspecten nader toe te lichten zijn met concreter tekst, foto\’s, tekeningen, rekenvoorbeelden ed.

Wij,  Vereniging van Automobiel Technici ATC, net als jullie mensen van de werkvloer, worden  nauw betrokken bij het ontwerpen en invulling van de digitale versie. Alhoewel wij de bestaande juridische teksten niet kunnen en mogen veranderen, kunnen wij wel behulpzaam zijn bij het inrichten van duidelijker  vervolgschermen.

Graag roep ik  jullie als APK-Expert op, welke Keuringseisen een duidelijker toelichting behoeven, met als doel dat de teksten/onderwerpen  leesbaarder worden en de APK keuring voor een  ieder  inzichtelijker en gemakkelijker wordt.

Ik zie jullie reacties graag tegemoed,

Hans Mulder.-

    APK Experts

    Het antwoord vinden op deze vraag?
    Meld je dan hier aan voor het APK Keurmeesters forum.