Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze site is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Toch sluiten de makers en organisaties die verbonden zijn aan deze site, iedere aansprakelijkheid uit voor:

  • onjuistheden;
  • onvolledigheden;
  • eventuele schade (direct of indirect) die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere sites. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor:

  • de inhoud van deze sites;
  • materialen op deze sites;
  • het gebruik van deze sites;
  • de producten en diensten die op deze sites worden voorgesteld of verkocht.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade (direct of indirect) die kan voortkomen uit het gebruik van sites die met de onze zijn gelinkt. Dit ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Bezwaar tegen links

Als de eigenaar van een andere site bezwaar maakt tegen de link die is aangebracht naar zijn site, zal de uitgever van de Innovam-site met hem overleggen. Desgewenst wordt de bewuste link dan verwijderd.

APK-trainer

De verwerking van de gegevens in de APK-trainer en de totstandkoming van deze is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Innovam noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op de APK-trainer en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via de APK-trainer wordt aangeboden.

Bepaalde verwijzingen in deze APK-trainer app voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover Innovam geen controle heeft. Innovam draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Toegang GPS

De toegang tot de gps van de smartphone word alleen gebruikt voor het tonen van uw locatie en die van andere APK-trainer gebruikers. Dit voor het kunnen uitdagen van APK keurmeesters in de omgeving. De locatie wordt nergens opgeslagen en ook niet actief gebruikt in de achtergrond.