Huisregels

Om de kwaliteit van het forum te bewaken hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze zullen aangevuld worden als blijkt dat het nodig is. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben stuur dan een email naar Innovam

Voor het gebruik van APKexperts.nl gelden onderstaande huisregels. Alle leden van het forum dienen zich hieraan te houden.

Hoewel de beheerders van APKexperts.nl zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren, is het onmogelijk om alle berichten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren en beheerders van APKexperts.nl, noch de ontwikkelaars kunnen voor de inhoud van berichten of voor problemen met het gebruik van het forum verantwoordelijk gehouden worden. Aan de berichten geplaatst door de beheerders kunnen geen rechten ontleend worden.

Beheerders van APKexperts,nl behouden zich het recht voor om welke reden dan ook berichten te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten. Ook hebben zij het recht om iemand, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het forum te ontzeggen wanneer hij of zij zich niet aan de forumregels houdt. Aanwijzingen van de beheerders dienen ten allen tijde worden opgevolgd.

Algemeen

 • Dit forum is bedoeld voor APK keurmeesters. Om deel te nemen aan dit forum moet u in bezit zijn van een geldig APK pasnummer.
 • Wees respectvol tegen andere gebruikers en de beheerders. Het afvallen van andere leden omdat zij minder kennis hebben van zaken wordt niet geapprecieerd. Respecteer de mening van een ander.
 • Discriminatie, racisme en provocerend gedrag zijn niet toegestaan.
 • Gebruik Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) en gebruik geen scheldwoorden. Berichten die scheldwoorden bevatten, beledigend, racistisch, discriminerend en/of respectloos zijn zullen worden aangepast of worden verwijderd.
 • Spam is niet toegestaan.
 • Ziet u een bericht dat niet voldoet aan de regels zoals die in de huisregels staan, dan kunt u dit melden door op de knop ‘rapporteren’ te klikken.
 • Volg de aanwijzingen van de beheerders op. Het niet opvolgen van een aanwijzing kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het forum.

Account

 • Per APK pasnummer kan er maar één account aangemaakt worden.
 • Het is niet toegestaan om met meerdere mensen gebruik te maken van één account.
 • Het is verplicht het juiste APK pasnummer op te geven. Dit is ook belangrijk voor het geval u niet meer kunt inloggen. Alleen met dit nummer kunnen wij uw (inlog)gegevens nagaan of een nieuw wachtwoord voor u aanmaken.
 • Bij het aanmaken van een account moet er altijd juiste en volledige informatie opgegeven worden. Accounts met onjuiste of onvolledige namen e.d. worden niet geaccepteerd en zullen zonder tegenbericht verwijderd worden.
 • Bij registratie is het de bedoeling dat u een geldig emailadres opgeeft. Via deze weg communiceren wij met u, bijvoorbeeld in het geval van een vergeten wachtwoord. Als uw emailadres verandert dient u dit door te geven aan de community manager (via APKvragen@innovam.nl).

Berichten

 • Kies een categorie die bij het bericht past of het automerk waar het bericht over gaat.
 • Formuleer een duidelijke titel bij uw bericht. Dus niet ‘goedkeur of afkeur?’ maar ‘Beschadigde koplamp. Goedkeur of afkeur?’. Deze wordt vervolgens in de categorie ‘verlichting’ geplaatst.
 • Controleer of de vraag niet al eerder is gesteld en of er al een oplossing voor gegeven is.
 • Motiveer uw mening of standpunt.
 • Blijf bij het onderwerp en ga niet off-topic.
 • Foto’s die bijgevoegd worden moeten altijd ter ondersteuning van de tekst zijn.
 • De opmaakmogelijkheden zijn er om specifieke stukken te accentueren in uw bericht. Het is niet de bedoeling om hele alinea’s op te maken en dit is dus ook maar beperkt toegestaan. Berichten moeten nog wel leesbaar zijn.
 • Schrijf uw bericht niet volledig in hoofdletters, dit wordt beschouwd als schreeuwen.
 • Zinnen die beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt komen ten goede van de leesbaarheid. Maak daarnaast gebruik van de spellingschecker.
 • Berichten die geplaatst worden kunnen vermeld worden op sociale media met een link naar het bericht.
 • Beloon behulpzame forumleden door berichten waar u wat aan heeft gehad een duimpje omhoog te geven.
 • Alvorens u een document upload (tekstbestand of afbeelding) is het de bedoeling dat u alvorens plaatsing er zeker van bent dat deze geen virus bevat. Zorg er anders voor dat deze via een externe link te bekijken/downloaden zijn.