Beoordeling wiellager

geplaatst door: op: 21 jan 2017, 17:02 uur

Goedendag, heren keurmeesters.

Enige tijd geleden kreeg ik een voorwielaangedreven personenauto ter keuring aangeboden. Bij de beoordeling van de wiellagers achter stelde ik vast dat 1 van de wiellagers hoorbaar was. De linker was absoluut stil , terwijl de rechter geluid gaf. Bij het vastpakken van de naaf kon ik niet overtuigend “gons” voelen. Er was geen sprake van speling. In artikel 5.2.20 staat hierover , onder 2 :  “Verschijnselen van slijtage mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn “. Er staat dus NIET dat een wiellager niet hoorbaar mag zijn , maar dat het wiellager geen geluid mag maken dat het gevolg is van slijtage of beschadiging. Wijze van keuren:”Visuele en auditieve controle waarbij het wiel , al dan niet met behulp van apparatuur, wordt rondgedraaid. Zo nodig wordt een rijproef uitgevoerd.”.

In de digitale toelichting staat ook niets anders , dan in het boek. Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik een rijproef op de weg uitgevoerd , waarbij ik , met een snelheid van rond de 50 km per uur herhaaldelijk naar links en rechts heb gestuurd , om vast te stellen of er sprake was van hoorbare of voelbare slijtage. Hierbij was uitsluitend bandengeluid hoorbaar. Omdat de rijproef in dit geval uitsluitsel bood , besloot ik het voertuig goed te keuren. Ik heb zekerheidshalve het boek maar even open laten liggen….

“Steekproef volgt”.

Bij de steekproef heb ik -VOORDAT de Rdw-inspecteur het wiel een slinger gaf- aangegeven dat er sprake was van een wiellager dat geluid maakte , maar dat ik het , op basis van de bovenstaande tekst in de regelgeving toch heb goedgekeurd , omdat er tijdens de rijproef geen geluid hoorbaar was , en evenmin voelbaar was in de auto , tijdens de zelfde rijproef. Hierna controleerde de steekproefcontroleur het wiellager , echter hij was van mening dat er sprake was van” hoorbare slijtage”. Op mijn verzoek dan , samen met mij, een rijproef met de auto te doen op de weg , ging hij niet in. Op deze afkeur heb ik direct bezwaar aangetekend. De bedrijfsinspecteur volgde echter ( uiteraard ?) dezelfde lijn als de steekproef-controleur. Ik had dit artikel volgens hen “niet ZO moeten lezen”. Als ik het echter op een andere manier kan uitleggen dan er bedoeld wordt , lijkt het mij zinnig om de tekst aan te ( laten) passen , en een toevoeging in de digitale regelgeving te plaatsen , zodat ik , of een ander dit NIET anders kan lezen dan men het bedoeld heeft. De RDW ( in ieder geval deze bedrijfsinspecteur en steekproef-controleur) beweert nu , dat de rijproef UITSLUITEND bedoeld is , om het wiel in beweging te krijgen , indien dit op de hefbrug niet kan ( 4×4 auto’s bij voorbeeld) , OF bij auto’s waarbij je zou kunnen twijfelen of het geluid dat je hoort wel van een wiellager afkomstig is , of van een ander deel in de aandrijflijn ( achteras,differentieel,versnellingsbak , enz.). IK zeg op mijn beurt, als je DAT ermee bedoelt , WAAROM staat dat dan niet zo in de regelgeving , OF in de digitale toelichting , wat “Het standpunt van de RDW” hierin is ….?  (Volledigheidshalve: een serieus versleten wiellager zou ik uiteraard niet hebben goedgekeurd.)

Hoe kijken jullie hier tegenaan ?

    APK Experts

    Het antwoord vinden op deze vraag?
    Meld je dan hier aan voor het APK Keurmeesters forum.